Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Sprawy Obywatelskie
 
Podanie o wydanie aktu stanu cywilnego
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 
Zgłoszenie pobytu stałego
 
Zgłoszenie pobytu czasowego
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 
Nowy dowód osobisty-ulotka informacyjna
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
 
Rejestracja zgonu
 
Wniosek o wpis do rejestru wyborców

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl