Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Inwestycje
 
Poradnik inwestora
 
Wniosek o wydanie informacji o lokalizacji działki na terenie AGLOMERACJI
 
Wniosek o wydanie opinii na przejazd ponadnormatywny
 
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
 
Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego drogi gminnej publicznej.
 
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej publicznej.
 
Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego z drogi gminnej publicznej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istniejącego zjazdu do drogi gminnej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości przyłączenia działki do drogi publicznej
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 
Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie/ umieszczenie urządzeń, reklam w pasie drogowym

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl