Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Ochrona Środowiska
 
Obowiązek podłączenia do kanalizacji
 
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 
Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
 
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
 
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów względem Marszałka Województwa Małopolskiego
 
Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
 
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
Deklaracja o wysokości odpadów za gospodraowanie odpadami komunalnymi
 
Firmy wywożące nieczystości i śmieci
 
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 
Usuwanie azbestu
 
Bezdomne zwierzęta
 
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 
Łowiectwo
 
Przydatne adresy

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl