Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Podatki
 
Wydawanie zaświadczeń
 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
 
ARCHIWUM PODATKOWE
 
Ulgi w podatkach dla przedsiębiorców
 
Ulgi w podatkach dla osób fizycznych
 
Wykreślenie hipoteki przymusowej dotyczącej zaległości podatkowych i opłat
 
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe wobec Gminy Michałowice
 
Numer konta Urzędu Gminy Michałowice
 
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów na podstawie umów dzierżawy

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl