Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Sprawy Gospodarcze
 
Wpis do ewidencji
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Pełnomocnictwo/upoważnienie
 
Numer konta Urzędu Gminy Michałowice

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl