Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Sprawy Budowlane
Sprawy Gospodarcze
Podatki
Geodezja
Ochrona środowiska
Inwestycje
Sprawy Obywatelskie
Gospodarka przestrzenna
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Sprawy Budowlane
 
Wypis i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
Zaświadczenie o przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego
 
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości
 
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Poradnik inwestora
 
Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl