Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Przetargi
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Przedsiębiorczość
Szkolenia
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Przedsiębiorczość / Instytucje wspierające Przedsiębiorców - Punkty Konsultacyjne

OŚRODKI I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MSP
zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług (KSU)

1.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. (012) 413-89-13, (012) 413-57-69
www.marr.pl

2.

Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24 (Budynek Aresztu), 31-155 Kraków
tel. (012) 628-28-45
www.transfer.edu.pl

Instytucje te pełnią rolę Punktów Konsultacyjnych (PK), które świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące zagadnienia związane z :

· administracyjno – prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz

· zarządzaniem przedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji i innych).

Usługi dotyczyć mogą także informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w szczególności:

· banków, wraz ze szczegółowymi warunkami udzielania kredytów oraz

· innych instytucji finansowych, tj.: firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy kapitałowych i innych.

Ponadto, konsultacje mogą obejmować pomoc w zakresie:

· możliwości i sposobów korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP dostępnych w PARP lub w Regionalnych Instytucjach Finansujących, w tym udzielanie informacji o zasadach przygotowania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł, a także pomoc w wyborze akredytowanego wykonawcy usług, który będzie realizował działania w ramach projektu doradczego

· projektów pomocowych, w tym np. realizowanych w ramach polityki Rządu wobec sektora MSP oraz programów Komisji Europejskiej, a także

· możliwości i zasad korzystania z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych czy finansowych.

« wstecz

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl