Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Przetargi
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Przedsiębiorczość
Szkolenia
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Przedsiębiorczość / Kalendarz Przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich należności, takich jak podatki (Urząd Skarbowy) czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS lub KRUS).

7 dnia miesiąca - upływa termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
10 dnia miesiąca - upływa termin opłacenia (za poprzedni miesiąc) składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - (dotyczy tych, którzy nie zatrudniają innych osób tj. płacą składki tylko za siebie),
15 dnia miesiąca - upływa termin opłacenia (za poprzedni miesiąc) składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dotyczy tych, którzy opłacają składki nie tylko za siebie, tj. zatrudniają inne osoby).

Do 20 dnia miesiąca przedsiębiorca powinien:

  • wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
  • złożyć deklarację (PIT-5) i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),
  • złożyć deklarację (PIT-5L) przy wyborze opcji 19 proc. wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad).

25 dnia miesiąca upływa termin:

  • rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego.

25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, upływa termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.
31 stycznia roku następującego po roku podatkowym upływa termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) - dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19 proc. stawki podatku. W tym samym terminie należy także wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.
Do 20 stycznia przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania
Do 14 lutego każdego roku, przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu w KRUS, zobowiązany jest po rozliczeniu roku podatkowego złożyć Kasie KRUS zaświadczenie właściwego organu podatkowego o wysokości należnego podatku za miniony rok.

Jeżeli określony termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wszelkie formalności powinny być załatwione w
pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

« wstecz

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl